Stipendium

 

Fröbergska stiftelsen har inga fler stipendieutdelningar år 2017.
Möjligen inbjuder Fröbergska stiftelsens styrelse högskolestuderande och gymnasieelever att söka stipendier i mars 2018.
Uppdaterade blanketter och villkor mm kommer att finnas tillgängliga då.
Avvakta dock ytterligare information på denna sida.

Carl-Peter Lindén

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.