blanketter

FRÖBERGSKA STIFTELSEN Box 924, 391 29 Kalmar Tel: 072-5066434
Här finns villkor för att kunna söka och få stipendium samt blanketter för ansökan och studieintyg. Markera de blanketter Du behöver. Skriv ut dem på närmaste skrivare, fyll i dem och skicka in dem inom föreskriven tid till Styrelsen för Fröbergska Stiftelsen.

Gymnasiestuderande Universitets- / högskole- / folkhögskolestudier
Förstagångsansökan gymmnasiestuderande Förstagångsansökan universitetsstuderande
Omsökning gymnasiestuderande Omsökning universitetsstuderande
Studieintyg – gymnasiestuderande Studieintyg – universitetsstuderande
Fröbergska villkor gymnasiestuderande Fröbergska villkor universietstuderande

Blanketterna är i PDF-format så Du måste ha gratisprogrammet Adobe Reader® installerat i Din dator för att kunna läsa och skriva ut blanketterna. Ha Du inte programmet redan så kan Du ladda ner det genom att klicka på knappen här nedan. Får Du problem med nedladdning så kontakta Carl-Peter@telia.com Villkoren för att söka stipendium hos stiftelsen kan Du även läsa direkt på hemsidan under fliken villkor.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.