Hem

Fröbergska stiftelsen har ännu ingen ny ansökningsomgång.
Styrelsen har haft årsmöte med bokslutsavstämning 24 april.
Så snart ny information om ny sökperiod finns tillgänglig så kommer den att läggas upp här.

Uppdaterade blanketter och villkor mm kommer att finnas tillgängliga då.
Avvakta dock ytterligare information på denna sida.

Carl-Peter Lindén

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.