Hem

Fröbergska stiftelsen har inga fler stipendieutdelningar i år.
Kanske inbjuder Fröbergska stiftelsens styrelse högskolestuderande och gymnasieelever att söka stipendier i september 2017.
Uppdaterade blanketter och villkor mm kommer att finnas tillgängliga under våren.
Avvakta dock ytterligare information på denna sida.

Carl-Peter Lindén

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.